dilluns, 10 de setembre de 2018

Devils' Line - 06-07

Dogmàtic.
Perseguidor.
Devils' Line - pòster
CLAUS:
!hbOCpSBN3g80V_5Ar-XR9CQmKFmlFh8w1RzZESlUxHE
!JryttTAGi9gLboTP6o4dELi8rqC6V4TST2RIKzuExkA
DD&Flux: MEGA 06
DD&Flux: MEGA 07
Argument: Uns misteriosos assassinats en sèrie estan tenint lloc a la ciutat, la premsa especula sobre vampirs.
Dades: Platinum Vision, 1280x720, x264, 224MB, Leopard-Raws