dimarts, 5 de juny de 2018

Devils' Line - 03

Paradoxa.
Devils' Line - pòster
CLAUS:
!uGxfom-XQmXk_AHbsvJTlpxIpx_MJpateOpNPfNGW4M
DD&Flux: MEGA 03
Argument: Uns misteriosos assassinats en sèrie estan tenint lloc a la ciutat, la premsa especula sobre vampirs.
Dades: Platinum Vision, 1280x720, x264, 223MB, Leopard-Raws