dimarts, 17 d’abril de 2018

Devils' Line - 01

Costat Fosc.
Devils' Line - pòster
CLAUS:
!bBM_zODxzSgRk65oEmh8tt_pAYiABJSeF55UjC9Znm8
DD&F: MEGA 01
Argument: Uns misteriosos assassinats en sèrie estan tenint lloc a la ciutat, la premsa especula sobre vampirs.
Dades: Platinum Vision, 1280x720, x264, 223MB, Leopard-Raws